Zajímavá videa z Kutné Hory

Dokument Podzemní Čechy II – Stříbrné hory Kutné

Povodeň v červnu 2013. Potok Vrchlice, Kutná Hora