Výlet do neolitu a zpátky

Výlet: Chata Kutná Hora – Bylany
délka trasy: 3,7 km + zpátky
Cíl trasy: archeologické naleziště Bylany

Cesta do Bylan vede převážně po žluté a naučné stezce Stříbrná stezka – jižní okruh. Stačí vyjít z chaty a dát se přes ulici Táborská směr V Hutích. Přejdete starý most pro pěší se sochou svatého Jana Nepomuckého. Dáte se doprava po žluté trase, vyjdete mírný kopeček a dále pokračujete po naučné stezce.

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice

Když budete přecházet ulici Ke Trojici, můžete si udělat malou odbočku a navštívit lesní hřbitovní kostel Nejsvětější trojice. V minulosti se kolem něj rozkládala havířská osada, dnes však stojí izolovaně, obklopen vzrostlým lesem. Jde o cennou architektonickou památku z období pozdní gotiky. Na hřbitově jsou pochováni obyvatelé Kutné Hory, ale i vojáci z kutnohorské posádky, kteří padli ve válce prusko-rakouské a nebo ve druhé světové válce. Dále dle pověstí se traduje, že z kostela vede tajná chodba do Spáleného mlýna v údolí Vrchlice (cca 1 km), a že v základech kostela byly horníky uloženy velké kusy stříbra.

Broskve nebo pstruzi?

Naučná stezka vede dále kolem velkosadu broskví, kde si můžete v sezóně broskve natrhat a koupit. Další zastávkou, pokud budete chtít, je návštěva chovných sádek se pstruhy. V malebném údolíčku řeky Bylanky si za dohledu odchytíte v potoce pstruha a doma na chatě si ho připravíte tak, jak ho máte rádi. Otevřeno mají většinou o víkendu a o svátcích.
Mezi lokalitou Bylanky a Škvárovnou jsou mohutné škvárové haldy. Jsou to pozůstatky po středověké těžbě, kde v těsné blízkosti dolů stály hutě na stříbro a měď.

Archeologické Bylany

Naučná stezka nás dovedla přes Škvárovnu až do Bylan. Zde od padesátých let minulého století po dobu čtyřiceti let probíhal velkoplošný archeologický výzkum. Odkryto zde bylo necelých 7 hektarů pochy. Průzkum ukázal, že zde v minulosti sídlil areál dvou neolitických kultur (přibližně 5500- 4000 let př.n.l.). Objeveny byly půdorysy typických dlouhých kůlových domů, více než tisíc objektů jako jsou odpadní, zásobovací jámy nebo pece. Z drobných užitkových věcí to jsou střepy keramických nádob, opracované kameny i kosti nebo pohřebiště. Na rozdíl od nestálého osídlení ve starší a střední době kamenné, vytváří tato neolitická společnost první stabilní osídlení.

Zpátky na chatu se vydejte zpět po žluté naučné stezce a nebo pokračujte po modré trase až k Velkému rybníku a zpět po červené kolem historicky zajímavých starých mlýnů. Tato trasa je tak zajímavá, že vyžaduje svoji vlastní kapitolu.