Kulturní kalendář Kutné Hory – prosinec 2017


Různé

22. – 23. 12. | 14:00 – 18:00 hod. BETLÉMSKÉ SVĚTLO V HLÍZOVĚ

Betlémské světlo přivezené od Skautů ze Starého Kolína si můžete odnést do svých domovů z Hlízova
z č. p. 36 a z Malého Hlízova z č. p. 172.
Pořádá Hlízovský unikátní spolek.

24. 12. | 11:00 hod. BETLÉMSKÉ SVĚTLO V KUTNÉ HOŘE

Palackého náměstí
Ekumenická slavnost s Betlémským světlem, vánočním čtením a koledami. Skauti na Palackého
náměstí 23. 12. v odpoledních hodinách. O vánočních svátcích v kutnohorských kostelech.

1. 1. 2018 NOVOROČNÍ VÝSTUP NA KAŇKOVSKÉ VRCHY / VYCHÁZKA ZEMĚPISNÉHO A
VLASTIVĚDNÉHO SDRUŽENÍ

Začátek v Kutné Hoře u Billy ve 13:00 hod.
www.zemsdr.sweb.cz


Dačického dům, Komenského nám. 41

Sezonní výstava: KLENOTY A ŠPERKY KRÁLŮ

Kaple Dačického domu
Nadace Kutná hora – památka UNESCO Vás srdečně zve na autorskou výstavu Mistra uměleckých
řemesel, klenotníka a šperkaře pana Jiřího Urbana. „Lidé stvořili umění, aby jim pomáhalo vnímat a
chápat svět a vytvořili šperk, aby si v tomto světě připadali krásnější.“ Přijďte se pokochat
královskými korunami, křížem pro papeže Jana Pavla II. nebo šperky pro královnu Alžbětu II. Výstava
potrvá do 15. 1. 2018.

Nová stálá výstava: POZNEJ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO

Zveme Vás na výstavu jedinečných fotografií světových památek a přírodních celků chráněných
UNESCO, která bude zaměřená na skvosty Číny, Tibetu, Nepálu, Indie a Srí Lanky.
Akci připravila nadace Kutná Hora – památka UNESCO ve spolupráci s MEDIA IN a paní RNDr.
Milenou Blažkovou a záštitu převzala Česká komise pro UNESCO. Srdečně Vás zveme na slavnostní
zahájení a vernisáž výstavy 8. 12. od 13:00 hodin. Výstava potrvá do konce března 2018.


Výstavy

3. 11. 2017 – 3. 1. 2018 INSPIRACE – VÝSTAVA OBRAZŮ HEREČKY A MALÍŘKY BLANKY BOHDANOVÉ

Horní kaple kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře – Sedlci
Výstava je prodejní, otevřeno 9:00 – 16:00 hod.
Pořádá Galerie naivního umění s.r.o. Kutná Hora a Sedlecká farnost, organizační složka.
www.naivegallery.cz; www.bohdanova.cz; www.sedlec.info

18. 11. – 31. 12. RENATA CZIROKOVÁ / ZJEVENÍ

Galerie Felixe Jeneweina, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377
Kresby, obrazy.
www.gfj.kh.cz

2. 12. 2017 – 6. 1. 2018 SLADKÉ VÁNOCE (24. a 25. 12. zavřeno)

Muzeum kutnohorské čokolády a čokoládovna, Komenského nám. 72
Jak vypadaly vánoční cukrovinky za našich babiček.
www.chocomuseum.cz

3. 12. 2017 – 7. 1. 2018 BAREVNÉ VÁNOCE / PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ

Informační centrum Sedlec, Zámecká 279
Klub Sluníčko Kutná Hora získal od spřízněného klubu Stonožka z Ostravy šest unikátních obrazů
malovaných zdravotně postiženými dětmi, které svou originalitou a pozitivními barvami potěší malé i
velké. Obrazy budou ke zhlédnutí a koupi na Informačním centru. Prodejní výstava vyvrcholí
koncertem kutnohorských sborů 7. ledna 2018 od 15:00 hod. v Sedlecké katedrále.
Pořádá Římskokatolická farnost Kutná Hora Sedlec a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí ČR, z. s., Klub Sluníčko Kutná Hora.
www.klubslunicko.estranky.cz, www.sedlec.info

7. 12. 2017 – 10. 1. 2018 LADOVSKÉ VÁNOCE

ČMS – Hrádek
Výstava obrazů Aleny Ladové, lidové zvyky, dřevořezby a akvarely Hany Richterové připravilo České
muzeum stříbra ve spolupráci s Galerií naivního umění.
Otevřeno denně kromě pondělí 10:00 – 16:00 hod. (24. – 26. 12., 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018 zavřeno).
www.cms-kh.cz


Spolkový dům a kostel sv. Jana Nepomuckého

1. 12. 2017 – 1. 1. 2018 VÝSTAVA – TEN VÁNOČNÍ BOŽÍ ČAS

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Tradiční vánoční výstava. I tentokrát bude kostel plný vyřezávaných a malovaných betlémů, nebudou
chybět ani tradičně zdobené vánoční stromky a adventní a zvykoslovné předměty.
Výstava bude veřejnosti zpřístupněna od 1. 12. – 21. 12. vždy pouze v pátek, sobotu a neděli 10:30 –
16:30 hod., 27. 12. – 1. 1. denně 10:30 – 16:30 hod.
www.kutnahora.cz


Galerie Středočeského kraje

12. 11. 2017 – 11. 2. 2018 AUREL KLIMT – LAJKA: OD FILMU K DIVADLU A ZPĚT

Výstava vizuálně přitažlivou formou a na pozadí jímavého příběhu připomene významný milník
moderní lidské historie – počátek letů do vesmíru s využitím prvních „psích“ kosmonautů. Jejím
ústředním myšlenkovým tématem je vztah člověka ke zvířatům, přírodě a celému vesmíru. Pro
interaktivní expozici – vzniknou nové či speciálně upravené objekty, loutky, filmová prostředí a sochy
v životní velikosti. Výstava kromě debutu nového celovečerního filmu Lajka připomene i starší
Klimtovu tvorbu (např. absolventský film O kouzelném zvonu) a to jak vycházející z filmové podoby,
tak z divadelního zpracování.

22. 10. 2017 – 18. 3. 2018 JAN TICHÝ – EMOCE KRAJINY

Jan Tichý se ve své aktuální tvorbě soustřeďuje na malířské záznamy krajinných impresí. Jeho práce je
úzce spjatá s rodným Polabím, a to především s okolím Velkého Oseku, kde má svůj venkovský
ateliér. Krajinu přetavuje do jednoduchých znaků či struktur, které jsou v kontrastu s většinou
monochromním pozadím. Dbá na maximální kompoziční vyváženost a tvarovou i koloraturní čistotu.
Precizní práce s lazurami či více vrstevnatou malbu kombinuje s proškrabáváním a rytím. Díky tomu
dociluje velmi autentickou atmosféru svých pláten.

22. 10. 2017 – 18. 3. 2018 JOSEFINA BAKOŠOVÁ – IMAGO

Galerijní koncept přiblíží tvorbu české návrhářky autorských oděvů v novém netradičním světle.
Představí její limitovanou edici Imago, která vznikala přímo pro designový prostor Whitebox.
Instalace využívá momentu překvapení, naznačuje tvůrčí hledání, vývoj a kreativní proměnlivost
navržených modelů.

22. 10. 2017 – 18. 3. 2018 BARBORA BÁLKOVÁ – NOČNÍ MŮRA PANDY VELKÉ

Na výstavě v GASK představí ve dvou prostorech své dvě polohy, které se odpuzují, ale zároveň
prolínají. Svůj konceptuální přístup, kterým reaguje na aktuální společenské problémy, ale také na
události, které se ji bytostně dotýkají, převedla jak do série fotografií, tak do objektů, které vytvořila
ze zvířecích kostí nebo z imitace lidské kůže.

22. 10. 2017 – 18. 3. 2018 JAKUB MYSLÍN – STARÁ SPEKTIVA

Jakub Myslín je výtvarný autodidakt, který je fascinován krásou nepovšimnutého, omšelého a
rezavého. Ve své tvorbě využívá nalezených předmětů a materiálů, které propojuje s přírodninami a
samorosty. Vyzdvihuje věci v jejich přirozeném prostředí. V GASK představí jak svoje prvotiny, tak
nově vytvořená díla, která přímo reagují na architekturu a prostor barokní jezuitské koleje.

26. 3. 2017 – prosinec 2017 BOHU KE SLÁVĚ, MĚSTU KU PROSPĚCHU

U příležitosti 350. výročí vzniku jezuitské koleje v Kutné Hoře jsme připravili expozici, která
prostřednictvím dobových dokumentů seznámí návštěvníky s historií tohoto skvostu barokního slohu
ve středních Čechách.

30. 11. 2014 – 29. 11. 2018 IHS – JEZUITSKÁ EXPOZICE

Stálá expozice o jezuitech
Pověst Tovaryšstva Ježíšova v Čechách je tématem velice kontroverzním a těžko přístupným.
Instalace v severní věži Jezuitské koleje se pokouší zachytit a ukázat jádro Ignácovy a posléze
jezuitské duchovní cesty – návod, jak uskutečnit vnitřní proměnu civilizací znaveného a zaslepeného
člověka v bytost otevřenou a vysoce citlivou vůči skutečnosti. Tím je dán obsah, způsoby i důsledky
veškerého působení jezuitů, včetně výuky v kolejích, jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se
tomuto záměru přizpůsobuje s důrazem na stručnost, trefnost a jistou syrovost textů, které vybízejí
k proměně pohledu na sebe i realitu. Naším záměrem tedy je, aby ten, kdo výstavou prochází, vnímal
nejen charakter prostoru a instalaci, ale i četl krátké texty a přemýšlel o souvislosti obojího. Díky
tomu všemu při výstupu vzhůru zkusí sám na sobě osobitost jezuitské duchovnosti.
www.gask.cz


Koncerty

20. 12. | 17:00 hod. ADVENTNÍ KONCERT RICHARDA PACHMANA A DITY HOŘÍNKOVÉ

Městská knihovna Kutná Hora
Rezervace míst v dospělém oddělení knihovny.
www.knihovna-kh.cz

26. 12. | 15:30 hod. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – JAKUB JAN RYBA

Chrám sv. Barbory
Slavné dílo J. J. Ryby v podání Učitelského smíšeného pěveckého sboru TYL Kutná Hora.
Vstupné: 100 Kč dospělí; 50 Kč studenti, senioři; děti do 12 let a ZTP/P zdarma. Ke vstupence lze
zakoupit místenku za 40 Kč. Počet místenek je omezen, předprodej v Informačním centru Města
Kutná Hora, Palackého nám. 377.
www.usps.kh.cz

31. 12. | 16:00 hod. MISSA PASTORALIS – F. X. BRIXI

Chrám sv. Barbory
V rámci sloužené mše svaté. Zpívá Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl.
www.khfarnost.cz, www.usps.kh.cz


Městské Tylovo divadlo

VELKÁ SCÉNA

31. 12. | 19:00 hod. SVĚTÁCI / Vratislav Blažek

Ochotnický spolek Tyl v Kutné Hoře
V jevištní úpravě oblíbené filmové komedie se podařilo z legendárního příběhu zachovat vše, co po
několik generací spolehlivě baví filmové diváky. Asi každý zná vtipný a rozverný příběh tří
venkovských zedníků – fasádníků, kteří se jednou dostanou se svou prací do města. Tři dělníci, chlapi
od zednického řemesla si usmyslí, že si užijí radovánek, které jim nabízí jedno z nejkrásnějších měst.
Proto se rozhodnou, že alespoň jednu noc budou vystupovat jako skuteční, životem protřelí světáci.
Vyrazí proto do nejlepší společnosti a seznámí se s trojicí lehkých dámiček – Božkou, Marcelou a
Zuzanou …
Hrají: Václav Veselý, Ota Fiala, Martin Betuštiak, Marcela Jiroušková, Veronika Lebedová, Eva
Bicanová, Petra Klailová, Martin Čerych, Mirek Štrobl, Tomáš Morawski, Pavel Kubelka, Karel Kraus,
Michaela Králiková, Jan Jelínek, Veronika Štroblová, Jiří Pospíšil, Karel Polívka; Michal Smrkovský a
Denisa Šebestová – zpěv, Jan Hejral – klavírní doprovod.
Choreografie: Lenka Pěgřímková
Režie: Veronika Lebedová a Ota Fiala
Vstupné: 130, 90 Kč

MALÁ SCÉNA

20. 12. | 19:00 hod. JUST IMPRO! SHOW

Jedinečná divadelní improshow podruhé v Kutné Hoře!!!
IMPROSHOW je komediální improvizační představení, ve které diváci rozhodují, co se bude hrát.
Herci pak improvizují na zadaná témata, plní úkoly a dostávají se do prekérních situací. Herci hrají
jako o život a diváci se baví!
Hrají: Nikola Orozovič, Martin Vasquez, Lukáš Venclík…
Vstupné: 100 Kč
www.divadlo-kutnahora.cz


Kino Modrý kříž

20. 12. | 19:00 hod. ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

ČR / SR, komedie, 113 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Romantická komedie o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí, se odehrává na
konci 50. let. Vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem.
Hrají: Jiří Macháček, Klára Melíšková, Aňa Geislerová
Režie: Jan Hřebejk
ŠPINDL

21. – 22. 12. | 19:00 hod. – 29. 12. | 19:00 hod.

ČR, komedie, 98 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají v
plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale
Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád single.
Hrají: Anna Polívková, Kateřina Klausová, David Gránský
Režie: Milan Cieslar
Změna programu vyhrazena.
www.kino-kutnahora.cz


Blues Café Kutná Hora, Jakubská 562

21. 12. | 19:00 hod. LUBOŠ POSPÍŠIL

Kutnohorský rockový bard poprvé v Blues Café.
Vstupné: 200 Kč

27. 12. | 15:00 hod. ADAM SVOBODA A PŘÁTELÉ

Tradiční vánoční koncert mladého kytaristy Adama Svobody a jeho přátel.

29. 12. | 19:00 hod. ROMAN DRAGOUN

Tradiční závěr ro(c)ku s vynikajícím autorem a zpěvákem, který patří mezi legendy české rockové
hudby.
Vstupné: 200 Kč
www.blues-cafe.net; www.pb-production.cz


Klub Česká 1

22. 12. | 21:00 hod. ZNOUZECTNOST

Trio punkových písničkářů.
Vstupné: 150 Kč

23. 12. | 21:00 hod. MR LOCO + DJ SHOW

Balkan party.
Kombinace balkánského folklóru okořeněného prvky latiny, reggae, ska i hip hopu.
Vstupné: 100 Kč

26. 12. | 21:00 hod. RAMBAJS SOUND SYSTEM – XMAS PARTY

Party v režii Rambajs Sound Systém.
Vstupné: 80 Kč

31. 12. | 21:00 hod. KNÍRY – SILVESTR NA ÚROVNI

Momentálně nejslavnější světová skupina KNÍRY – Silvestrovská šou s hudbou opravdových mužů.
Občerstvení – hudba – tombola – ohňostroj – zábava – až nám budou kníry vlát!!!
Program se neustále aktualizuje, sledujte prosím: www.ceska1.cz


Vánoční bohoslužby v Kutné Hoře

O letošních Vánocích bude, podobně jako loni, probíhat sbírka Štědrý dar pro betlémské děti. Její
výtěžek poputuje na provoz Azylového domu pro těhotné ženy a matky s dětmi v tísni v Hamrech u
Hlinska.
V Kutné Hoře bude možnost do této sbírky přispět při půlnočních mších (24. 12. v 16:00 a o půlnoci)
v kostele sv. Jakuba, při silvestrovské mši (31. 12. v 16:00) v chrámu sv. Barbory, nebo v průběhu
celých svátků do pokladničky – andělíčka u jesliček v kostele sv. Jakuba.

Roráty

9. 12. | 7:00 hod. Rorátní mše svatá s kázáním pro děti
Kostel sv. Jakuba
Specifická ranní mariánská mše v době adventní.

4. neděle adventní – 24. 12.

| 09:00 hod. Kostel sv. Jakuba
| 16:00 hod. Kostel sv. Jakuba – půlnoční pro děti
| 16:00 hod. Husův sbor CČSH
| 22:00 hod. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci
| 24:00 hod. Kostel sv. Jakuba

Slavnost Narození Páně – 25. 12.

| 09:00 hod. Chrám sv. Barbory
| 09:00 hod. Husův sbor CČSH
| 09:30 hod. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci
| 18:00 hod. Kostel Panny Marie Na Náměti

Svátek sv. Štěpána26. 12.

| 08:00 hod. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci
| 09:00 hod. Kostel sv. Jakuba
| 09:00 hod. Husův sbor CČSH

Svátek Svaté Rodiny / Silvestr 31. 12.

| 09:00 hod. Kostel sv. Jakuba
| 09:00 hod. Husův sbor CČSH
| 09:30 hod. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci
| 16:00 hod. Chrám sv. Barbory – Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
F.X.Brixi – Missa Pastoralis (zpívá USPS Tyl Kutná Hora)

Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. 2018

| 09:00 hod. Kostel sv. Jakuba
| 09:00 hod. Husův sbor CČSH
| 09:30 hod. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci
| 18:00 hod. Kostel Panny Marie Na Náměti

Kostel sv. Jakuba bude kromě bohoslužeb otevřen veřejnosti také 24. 12. od 14:00 do 16:00 hod. (od
15:45 hod. zpívání koled), 25. – 26., 31. 12. a 1. 1. vždy od 14:00 do 16:00 hod.